top of page

Opći uvjeti korištenja usluge online kupnje

Dobro došli na internet stranicu www.onkologija.net. Ovaj dokument (zajedno s dokumentima koji su ovdje spomenuti) utvrđuje Uvjete korištenja koji reguliraju upotrebu internet stranice www.onkologija.net i kupnju proizvoda na njoj.

 

Pozivamo vas da prije pregledavanja, korištenja sadržaja i kupnje na internet stranici www.onkologija.net pozorno pročitate ove Uvjete korištenja, Izjavu o prikupljanju i korištenju osobnih podataka te našu politiku kolačića. Pristupom na www.onkologija.net i pregledavanjem, korištenjem sadržaja i kupnjom na navedenoj Internet stranici obvezujete se poštivati ove Uvjete korištenja i Izjavu o prikupljanju i korištenju osobnih podataka, našu politiku kolačića te pristajete da se isti na Vas primjenjuju. Ukoliko niste suglasni s Uvjetima korištenja i Uvjetima privatnosti, nemojte se koristiti ovom internet stranicom.

 

Ovi Uvjeti korištenja mogu se izmijeniti bez prethodne najave.

 

Vaša je odgovornost da ih redovito pročitate prilikom svakog korištenja internet stranice te kupnje proizvoda na njoj, jer se uvijek primjenjuju oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku korištenja internet stranice ili narudžbe proizvoda.

 

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Posjetitelj stranice, Korisnik, Gost Kupac i/ili Registrirani Kupac nije pročitao Uvjete korištenja.

 

 

Informacije o prodavatelju

 

Nature for all j.d.o.o.

Srebrnjak 145, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 081565835

OIB: 09367936157

Osoba ovlaštena za zastupanje: Hrvoje Brčić, direktor

IBAN: HR4223600001103119892, otvoren kod : Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10,

Zagreb

 

Web: www.onkologija.net

e-mail: webshop.natureforall@gmail.com

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Svi materijali, uključujući vizualni identitet i sadržaj internet stranice www.onkologija.net ekskluzivno su pravo Nature for all j.d.o.o., Srebrnjak 145, 10000 Zagreb, upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj MBS: 081565835, OIB: 09367936157 (dalje u tekstu: Nature for all j.d.o.o.) ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

 

Zabranjeno je skidati, umnožavati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, brisati, ili uključivati na druge internet stranice ili medije ovdje navedeni sadržaj u bilo kakve komercijalne svrhe, ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj ili vizualni identitet internet stranice www.onkologija.net, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim uvjetima korištenja ili je rezultat prethodnog pismenog odobrenja Nature for all j.d.o.o.

 

Sadržaj objavljen na ovoj internet stranici smije se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu, te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava.

 

Ovim Uvjetima korištenja definira se odnos između Korisnika (Posjetitelja stranice, Gosta Kupca i/ili Registriranog Kupca) i Prodavatelja u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave i druga pitanja vezana uz korištenje internet stranice www.onkologija.net i online kupnje.

 

Na sva pitanja koja nisu regulirana Uvjetima korištenja www.onkologija.net trgovine, primjenjuje se pozitivno zakonodavstvo Republike Hrvatske, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

 

Ovi Uvjeti korištenja dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Ovi Uvjeti korištenja, zajedno s podacima objavljenim na Internet stranici www.onkologija.net predstavljaju predugovornu obavijest, sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

 

Unutar ovih Uvjeta korištenja koriste se sljedeći pojmovi:

 

 • www.onkologija.net – je registrirana domena, Internet stranica i web trgovina u vlasništvu Nature for all j.d.o.o.

 • Prodavatelj: Nature for all j.d.o.o.

 • Odnosi na www.onkologija.net web trgovini odvijaju se između Prodavatelja i Posjetitelja stranice, Korisnika, Gosta Kupca i/ili Registriranog kupca.

 • Korisnici: Posjetitelji internet stranice www.onkologija.net, Gosti Kupci i Registrirani Kupci zajedno.

 • Gost Kupac: osoba koja ne registrira svoje osobne podatke, ali naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.onkologija.net.

 • Registrirani Kupac: osoba koja registrira svoje osobne podatke i naruči barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici www.onkologija.net.

 • Posjetitelj stranice: osoba koja pristupi na www.onkologija.net te pregledava ponudu proizvoda i sadržaj stranice, bilo da se na internet stranici registrira ili da nije registriran.

 • Korisnički podaci: e-mail adresa, lozinka, ime i prezime Korisnika

 • Osobni podaci: podaci o Kupcu koji omogućuju da se naručeni proizvodi naplate i dostave Kupcu.

 • Korištenje: podrazumijeva pristup stranici www.onkologija.net radi dobivanja informacija o sadržaju, ponudi, proizvodima i kupnji proizvoda.

 • Online kupnja: ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.onkologija.net

 • Maloprodajna cijena: cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena u eurima (EUR) s pripadajućim PDV-om.

 • Ugovor o kupoprodaji: Ugovor o kupoprodaji Proizvoda između Kupca i Prodavatelja koji je zaključen u trenutku kad Prodavatelj primi e-poruku koja sadrži izjavu Kupca da potvrđuje narudžbu / prihvaća ponudu.

 • Transakcija: uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod Kupcu, korištenjem usluga posrednika prilikom plaćanja kojeg Prodavatelj prihvaća, bankovnim transferom, ili na neki treći način dozvoljen od strane Prodavatelja bez obzira na način isporuke.

 

Odricanje od odgovornosti Prodavatelja

 

Web-stranica www.onkologija.net  je sačinjena tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema, proizvoda i usluga vezanih uz zaštitu zdravlja i poboljšanje kvalitete života. Informacije sadržane na web stranici www.onkologija.net nisu zamjena za profesionalni medicinski savjet i ne smiju se smatrati osnovom za donošenje odluka o liječenju. Svrha ovdje iznesenih informacija nije dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez savjetovanja s kvalificiranim medicinskim osobljem. Za savjete i upute o proizvodima i uslugama koji se spominju na ovoj web-stranici, molimo obratite se izravno liječniku ili ljekarniku. Ukoliko ste alergičar, trudni ili dojite ili koristite neke lijekove, prije izbora preparata za samoliječenje savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

 

Ukoliko postoje web poveznice koje sa stranice www.onkologija.net vode na drugu stranicu, ta stranica nije u vlasništvu Prodavatelja i Prodavatelj nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama niti se na njih ne odnose ovi Uvjeti korištenja.

 

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik izričito prihvaća da:

 

 • Prodavatelj ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika, kao i da rizik od moguće štete u cijelosti snose Korisnici usluga, a u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i EU.

 • Pristup na internetsku stranicu www.onkologija.net ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su izvan kontrole Prodavatelja, a koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

 • Prodavatelj nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektroničkih podataka.

 • Prodavatelj zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg elementa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja koji je korisnik objavio na www.onkologija.net, bez prethodnog odobrenja ili obavijesti Korisnika.

 • Korisnik koji uoči problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično dužan je izvijestiti Prodavatelja na e-mail adresu: webshop.natureforall@gmail.com.

 • Prodavatelj ne odgovara u slučaju da podaci, slike i drugi elementi Internet stranice povrijede nečija intelektualna ili autorska prava. Ako mislite da je povrijeđeno neko vaše pravo ili da je povrijeđeno pravo trećeg, obavijestite nas na e-mail: webshop.natureforall@gmail.com.

 • Prodavatelj zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune ili račune koji su neaktivni dulje vremena.

 • Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Uvjete korištenja.

 

Prilikom korištenja stranice www.onkologija.net Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu www.onkologija.net na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima te da neće unositi na internet stranicu ili distribuirati putem internet stranice bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici Prodavatelja.

 

Glavna obilježja proizvoda

 

Informacije o proizvodima ponuđenim na www.onkologija.net su preuzete s deklaracija pojedinog proizvoda, uputa proizvoda ili nekih drugih materijala poput brošura proizvođača, uvoznika ili dobavljača pojedinog proizvoda. Sukladno tome, fotografije proizvoda prikazane na www.onkologija.net su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe.

 

Prodavatelj posebno ističe da može doći do odstupanja u prikazu proizvoda na ekranu Korisnika, obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, razlike u percepciji boja kako ih osoba vidi na zaslonu i sl. U slučaju navedenog eventualnog nesklada između fotografije proizvoda prikazanog na ekranu i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

 

Prije kupnje proizvoda, osobito dermokozmetike, homeopatskih pripravaka, medicinskih proizvoda i dodataka prehrani, preporučamo Kupcu da se savjetujete s liječnikom ili ljekarnikom. Isto tako, ukoliko ste alergičar, trudni ili dojite ili koristite neke lijekove, prije izbora preparata za samoliječenje savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

 

Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na www.onkologija.net podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.onkologija.net Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Ukoliko određeni Proizvod ima jamstvo ili podliježe servisnim uvjetima, prilikom kupnje proizvoda Kupcu će biti dostavljen jamstveni list. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun za vrijeme trajanja jamstvenog roka. Samo uz predočenje jamstvenog lista i računa Kupac može ostvariti svoja prava.

 

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ.

 

Korištenje

 

Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti koja može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, kao i za bilo kakvu štetu na uređajima i podacima pohranjenima na istima, a koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.onkologija.net stranice, te drugih slučajeva za koje Prodavatelj nije odgovoran.

 

Usluge koje Prodavatelj pruža u okviru usluge online kupnje na www.onkologija.net ne uključuju troškove koje Korisnici snose koristeći računalnu opremu i usluge za pristup stranicama. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove, niti ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge online kupnje.

 

Zaštita djece i poslovno nesposobnih osoba

 

Online kupnja na www.onkologija.net dozvoljena je samo punoljetnim i poslovno sposobnim osobama. Za maloljetnike i poslovno nesposobne osobe Ugovor mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

Online kupnja i plaćanje

 

Online kupnju Proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Srbije te Crne Gore.

 

U trenutku naručivanja pojedinog Proizvoda iz ponude, Korisnik pristajanjem na ove Uvjete korištenja potvrđuje da je prije sklapanja kupoprodajnog ugovora (Predugovorna obavijest) obaviješten o glavnim obilježjima proizvoda, nazivu i sjedištu Prodavatelja, e-mail adresi, adresi mjesta poslovanja, adresi na koju se mogu uputiti prigovori, maloprodajnoj cijeni robe, trošku i uvjetima dostave narudžbe, uvjetima plaćanja, da narudžba uključuje obvezu plaćanja, načinima rješavanja pritužbi, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid Ugovora, potrošačkom pravu na raskid ugovora sklopljenog putem sredstava daljinske komunikacije u roku od 14 (četrnaest) radnih dana za raskid ugovora, situacijama u kojima je isključeno pravo potrošača na raskid ugovora, troškovima upotrebe sredstava daljinske komunikacije, razdoblju u kojem ponuda ili cijena vrijede te ovim Uvjetima korištenja.

 

Registracija

 

Prilikom kupnje, Kupac može ili ne mora biti registriran na www.onkologija.net kako bi izvršio kupnju.

 

Prilikom registracije / ispunjavanja registracijskog obrasca od Kupca se zahtijeva da unese e-mail adresu, lozinku i ime i prezime te točne, važeće i potpune osobne podatke. Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije. U suprotnom, Prodavatelj je ovlašten uskratiti Kupcu pristup ili ostvarenje usluga koje Kupcima nudi.

 

Kupac se na www.onkologija.net može registrirati i putem društvene mreže Facebook ili Google računom.

 

Registracijom Kupac daje Prodavatelju izričitu suglasnost da sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, može obrađivati Kupčeve osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima te zaštiti interesa Kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

 

Registracija ili korisnički račun kreira se isključivo za jednu osobu i nije dozvoljeno dijeliti podatke o registraciji ili korisničkom računu s trećim osobama. Kupac je obvezan čuvati podatke o korisničkom računu i lozinku istog. Prodavatelj svaku registraciju smatra posebnom pravom osobom te nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

 

Kupac je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Prodavatelja.

 

Proces kupnje

 

Ako se Korisnik odluči za kupnju određenog proizvoda nakon temeljitog upoznavanja sa sadržajem stranice na kojoj je Prodavatelj naveo sve detalje o proizvodu, odabire opciju „Dodaj u košaricu“.

 

Nakon dodavanja svih odabranih proizvoda, Korisnik odabire opciju „Košarica“ odnosno "Pregled košarice" u kojoj je prikazan cjelokupan sadržaj košarice. U tom trenutku Korisnik može pregledati svoju narudžbu, dodati ili ukloniti proizvode, unijeti kod za popust. Nakon procesa uređivanja sadržaja košarice, Korisnik odabire opciju „Završetak kupnje“ kako bi spremio željene promjene i nastavio sa unošenjem podataka za dostavu i plaćanje.

 

Predugovorne obavijesti

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj će Kupca dostavom Predugovornom obavijesti na jasan i razumljiv način obavijestiti:

 

 • o glavnim obilježjima proizvoda

 • svojem nazivu i sjedištu te adresi elektroničke pošte na koju Kupac može nasloviti svoje eventualne pritužbe

 • maloprodajnoj cijeni proizvoda te troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga

 • uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe te načinu rješavanja eventualnih potrošačkih pritužbi

 • uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora

 • da je Kupac dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

 • da se Kupac ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora u slučajevima u kojima je to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

Pristajanjem na ove Uvjete korištenja, Kupac je suglasan da mu se potvrda predugovorne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt.

 

Plaćanje

Na našoj web stranici sve svoje narudžbe Kupac može platiti:

 • Uslugom Pay Pal

 • Kreditnim karticama putem servisa Stripe

 • Pouzećem - gotovinom pri prijemu, na način da Kupac prilikom dostave svoju narudžbu plati direktno dostavljaču.

Izjava o sigurnosti kod Online plaćanja

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Stripe – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

 

Stripe osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u Stripe platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima Stripe sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Sustav Stripe sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.

 

Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost Stripe sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unapređuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

 

Pregled narudžbe

 

Ako neki od podataka eventualno nije točno unesen, Kupac se može vratiti na korak gdje je iste unio i izmijeniti ih.

 

Kada je narudžba uspješno zaprimljena od strane Prodavatelja, na e-mail adresu Kupca dostavlja se e-mail s detaljima o narudžbi.

Račun

Račun će biti dostavljen Kupcu na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom narudžbe proizvoda. Kupnjom na web stranici www.onkologija.net Kupac pristaje na dostavu računa putem e-maila.

Iznimno, u slučaju plaćanja pouzećem, Kupac će račun primiti direktno od dostavne službe prilikom dostave samog proizvoda.

Nemogućnost isporuke

 

Ako neki od naručenih proizvoda nije moguće isporučiti, Prodavatelj će kontaktirati kupca putem telefona ili elektronske pošte, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima mogućnost otkazati naručeni proizvod ili zatražiti zamjenski proizvod. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni Kupcu.

Cijene proizvoda

Sve iskazane cijene proizvoda i cijene dostave su maloprodajne, izražene su u eurima EUR, te je u istima sadržan pripadajući PDV. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave. Cijena dostave računa se automatski prilikom odabira adrese dostave te Kupac ima uvid u istu prije kompletiranja narudžbe proizvoda.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja. Cijene za naše proizvode mogu se mijenjati bez najave.

 

Unos cijene u web trgovini izvršava se na više razina i detaljno se kontrolira, no bez obzira na visoku razinu kontrole postoji mogućnost nastanka greške. Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo Kupcima koje ćemo obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te eventualnoj nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

 

Izmjene cijena

 

Izražene cijene podložne su promjenama i svaka će promjena biti pravovremeno evidentirana unutar web trgovine. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti.

 

Rasprodaje, akcijske i promo prodaje

 

Unutar web trgovine vršit će se rasprodaje, dnevne ili tjedne akcijske prodaje za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe, te isti mogu biti primjenjivi isključivo za kupnju putem www.onkologija.net. Kod akcijske prodaje, prodaja proizvoda koji su na akciji je ograničena. Popusti, kuponi i akcije se međusobno ne zbrajaju. Popusti, akcije i kuponi mogu se ili ne moraju primjenjivati na uslugu „Dostava“.

 

Tijekom većih akcija na www.onkologija.net moguća su manja kašnjenja prilikom obrade i isporuke narudžbi.

KUPONI ZA POPUST

 

Popust putem kupona obračunava se u košarici uz upis promo koda na kraju kupnje. Kodovi mogu biti jednokratni ili višekratni, jedinstveni ili pojedinačni. Može se odnositi na cjelokupan asortiman web ljekarne ili na dio asortimana. Popust se ne zbraja s ostalim popustima u web ljekarni, već se uvijek primjenjuje veći popust.

 

VEZANE UVJETNE PONUDE

 

Popust na pojedine proizvode, pojedine skupine proizvoda ili sve proizvode koji se odobrava na ukupnu kupnju iznad određenog iznosa kupnje tih ili svih proizvoda, obračunava se u košarici. Popust se ne zbraja s ostalim popustima u web ljekarni, već se uvijek primjenjuje veći popust. Obavijest o sadržaju ponude jasno je i vidljivo istaknuta na stranici proizvoda i/ili opisu kategorije ponude.

 

RASPRODANI ARTIKLI

 

U pojedinačnim slučajevima, zbog velike potražnje, moguće je da Prodavatelj neke od naručenih Proizvoda neće moći isporučiti, odnosno da su neki od Proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani. U slučaju rasprodanih Proizvoda, Kupac će o tome biti obaviješten prije isporuke robe putem elektronske pošte te u tom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

Dostava

 

Putem www.onkologija.net moguće je izvršiti kupnju i dostavu proizvoda na teritoriju Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske, Srbije te Crne Gore. Dostavu vršimo angažiranjem renomirane službe 3PL. Dostava se radi na adresu koju je Kupac naveo prilikom kupnje, a Kupac direktno s dostavnom službom dogovara sve eventualne potrebne izmjene u procesu dostave.

 

Proizvode ćemo adekvatno zapakirati za prijevoz robe kako bi se spriječilo oštećenje ili umanjenje vrijednosti sadržaja za vrijeme prijevoza (stavljanje sadržaja pošiljke u odgovarajuću ambalažu - omot, kutiju i sl.).

 

Nažalost nismo u mogućnosti utjecati na daljnju brzinu dostave i moguće komplikacije vezane uz samu dostavu nastale od strane dostavne službe. Obavezujemo se da ćemo vašu narudžbu pravovremeno isporučiti, ukoliko ste vaše podatke ispunili u potpunosti točno i istinito. Tijekom akcija moguća su manja kašnjenja prilikom obrade i isporuke narudžbi.

Cijene dostave

Za čitavo područje Republike Hrvatske dostava je besplatna. Za područja izvan Republike Hrvatske, dostava se automatski računa prilikom odabira adrese dostave.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu.

Cijena dostave bit će iskazana Kupcu nakon kompletiranja narudžbe i odabira adrese za dostavu.

 

Prodavatelj nije odgovoran za eventualna kašnjenja u dostavi te oštećenja i ostale obaveze koje su u domeni dostavne službe, ali će u dogovoru s istima osigurati vrhunsku uslugu za svakog kupca.

 

U slučaju da Kupac prilikom preuzimanja robe primijeti eventualna oštećenja, dužan je reklamaciju uputiti dostavljaču na licu mjesta te istu javiti pismenim putem na e-mail adresu Prodavatelja webshop.natureforall@gmail.com.

 

Preuzimanje robe

 

Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac / ovlašteni preuzimatelj dobiva svu dokumentaciju koja prati Proizvod, račun te potvrdu o primitku pošiljke, ukoliko ne postoji razlog za reklamaciju. Primitkom pošiljke Kupac / ovlašteni preuzimatelj potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled te da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima s računa te da su uz proizvode isporučene sve isprave sukladno zakonskim propisima.

 

Ako je Kupac / ovlašteni preuzimatelj prilikom pregleda dostavljenih proizvoda na gore opisan način našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati dostavljaču, jer reklamacije prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće uvažiti.

 

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac / ovlašteni preuzimatelj je dužan pregledati isporučeni proizvod, to jest provjeriti postoje li eventualno vidljiva vanjska oštećenja na pošiljci i/ili na samim proizvodima koji se nalaze unutar pošiljke i odmah ih reklamirati dostavnom radniku, te odbiti preuzeti isporučene proizvode na kojima su vidljiva oštećenja.

 

Ako proizvod ima skriveni nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene.

 

Nemogućnost dostave

 

Ako Kupac / ovlašteni preuzimatelj ne postoji na navedenoj adresi ili je adresa nepoznata, dostavna služba će pokušati stupiti u kontakt s Kupcem / ovlaštenim preuzimateljem kako bi se dogovorili o točnom vremenu i eventualno drugoj adresi dostave. U slučaju nemogućnosti isporuke pošiljka se vraća nama.

 

Krivo isporučen proizvod

 

U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće, Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene Proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova za slučaj povrata Proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen Proizvod.

 

Odbijanje preuzimanja

 

U slučaju da Kupac / ovlašteni preuzimatelj ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 

 

Raskid Ugovora i povrat kupljenog proizvoda

 

Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom. Ugovor se može jednostrano raskinuti djelomično za pojedini proizvod ili cjelokupno, sukladno ovim Općim uvjetima.

 

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom koju treba poslati poštom na adresu Nature for all j.d.o.o., Srebrnjak 145, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na webshop.natureforall@gmail.com a u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte.

 

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, predana u posjed roba koja je predmet Ugovora.

 

U slučaju ispunjenja uvjeta za jednostrani raskid Ugovora, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući troškove dostave ako su troškovi dostave bili naplaćeni, ali ne uključujući i troškove povrata robe, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Nature for all j.d.o.o. zaprimi Kupčevu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

 

Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena i pregledana u kakvom je stanju vraćena obzirom na ispunjenje uvjeta prava na jednostrani raskid Ugovora. Povrat novaca Kupcu će se izvršiti na isti način na koji je uplata izvršena. Ukoliko je narudžba plaćena karticom novac će biti vraćen na karticu, a za plaćanje Stripe uslugom i plaćanje pouzećem sredstva će biti uplaćena na bankovni račun Kupca.

 

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Prodavatelja bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe Kupac snosi sam. Pošiljke poslane pouzećem neće biti preuzete.

 

Raskid Ugovora temeljem neispravnosti proizvoda

 

Za slučaj da je razlog povrata ili zamjene oštećeni ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.

 

Ako je roba prilikom preuzimanja od dostavne službe oštećena i ukoliko Kupac uoči razlog za reklamaciju radi manipulacije u dostavi, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće moći uvažiti.

 

Primjedbe i prigovori

 

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koju jamče proizvođači, uvoznici ili dobavljači pojedinog proizvoda.

 

Sukladno čl. 10 ZZP, internet trgovina www.onkologija.net i Prodavatelj vam omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: webshop@natureforall@gmail.com.

 

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 14 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kako bismo vam, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da u pisanom prigovoru navedete točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.

 

Online rješavanje sporova

 

Temeljem Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova od 15.02.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme kojoj možete pristupiti na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

 

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

Prodavatelj poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na web-stranici www.onkologija.net.

 

Prodavatelj koristi razne tržišno dostupne mjere i alate kako bi zaštitio vaše osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ne može biti u potpunosti siguran. Iz navedenog razloga Prodavatelj ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na www.onkologija.net stranicu te nije odgovoran za eventualnu zlouporabu od treće strane koja takve informacije primi.

 

Svaka osoba koja je dala pristanak o prikupljanju i obradi podataka može bez obrazloženja povući svoj pristanak. U tom slučaju prestaje svako daljnje prikupljanje podataka, prestaje članstvo na stranici i nastupaju sve eventualne obveze nastale za vrijeme trajanja članstva.

 

Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih Korisnika www.onkologija.net stranice, te će s istima postupati u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Uvjetima korištenja, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje web stranica sukladno odredbama propisa o zaštiti osobnih podataka.

 

Prodavatelj će podatke o Korisnicima prikupljati radi:

 

 • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;

 • kontaktiranja Korisnika pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom, te mu na kućnu adresu dostavljati materijale kojima će ga obavještavati o pogodnostima i novinama u svojoj ponudi;

 • davanja podataka trećim osobama (npr. dostavnoj službi) potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha

 

Prodavatelj će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene Uvjetima korištenja. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

 

Prodavatelj neće razotkriti osobne podatke Korisnika trećim osobama, osim u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

 

Prodavatelj će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Prodavatelja.

 

Prodavatelj se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

 

Ukoliko Korisnici zatraže korekciju ili brisanje njihovih osobnih podataka, Prodavatelj će takve podatke izmijeniti ili ukloniti. Odabirom brisanja osobnih podataka Korisnici pristaju na to da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.

 

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Zaštita osobnih podataka i dostupnost trećim osobama

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Prodavatelj osobne podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima, te ih prosljeđuje isključivo poslovnim partnerima za realizaciju isporuke narudžbe ili za potrebe adresiranja tiskanih reklamnih materijala.

 

Korisnik ima pravo zatražiti ispravak, izmjenu ili nadopunu netočnih, nepotpunih ili neažuriranih podataka te se za sva pitanja u svezi zaštite osobnih podataka može obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: webshop.natureforall@gmail.com.

 

Prodavatelj ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke Korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. Prodavatelj za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane Stripe koja enkripcijom štiti vaše podatke.

Prodavatelj jamči da e-mail adresu i ostale podatke Korisnika neće stavljati trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez njegovog pristanka. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja te sprječavanja eventualnih zloporaba.

Prodavatelj ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka Korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

 

Prodavatelj ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na e-mail adresu webshop.natureforall@gmail.com, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Primjena kolačića (Cookies)

 

Na web-stranici www.onkologija.net primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo Korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se Korisnik koristi.

Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju Korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić).

Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka Korisnika na njega. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).

 

Kolačićima trećih strana www.onkologija.net koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu Korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

 

Web-stranica www.onkologija.net služi se i kolačićima Google Analytics u svrhu mjerenja i analize posjećenosti Internet stranice. Google Analytics možete isključiti pomoću alata Upravitelj postavki oglasa.

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.

 

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

 

Promjene naše politike privatnosti

 

U slučaju promjena ove Izjave, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum

izmjene.

 

Ova Izjava je zadnji put izmijenjena 1.6.2024.

Izmjene općih uvjeta

U slučaju promjena naših Uvjeta korištenja, obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati

datum izmjene.

 

Ovi Uvjeti korištenja su zadnji put izmijenjeni 1.6.2024.

bottom of page