top of page
Nurse%20Talking%20to%20Patient_edited.jpg

MOBILNI ONKOLOŠKI TIM

Razumijemo da ima bolesnika koji iz raznih razloga nisu u mogućnosti fizički doći na pregled u medicinsku ustanovu. Takvi bolesnici nažalost neopravdano ostaju zanemareni, jer ne postoji način da podmire svoje zdravstvene potrebe kod kuće. Upravo zato smo formirali stručni medicinski tim koji čine specijalist onkolog i viša medicinska sestra s višegodišnjim iskustvom u liječenju onkoloških bolesnika, koji će po potrebi doći na Vašu adresu. Usluge njege u kući nudimo i ne- onkološkim bolesnicima.

Nudimo Vam:
- dolazak tima na Vašu adresu u najkraćem mogućem roku
- detaljni fizikalni pregled i analiza medicinske dokumentacije
- stručno mišljenje o mogućnostima aktivnog liječenja
- preporuke za prehranu i dodatke prehrani
- preporuka i po potrebi korekcija simptomatske terapije
(terapija boli, mučnine…)
- zdravstvena njega u kući
- primjena terapije u kući (infuzije, intravenska prehrana...)
- psihološka potpora
- izdavanje preporuke za potrebne lijekove, po potrebi direktna
dostava lijekova na kućnu adresu
- dogovaranje potrebnih pretraga

- procjena i tretman kroničnih i drugih rana
- ostale usluge prema dogovoru

Za dogovor o dolasku tima na Vašu adresu, kontaktirajte nas.

bottom of page