top of page
doctor-with-patient-in-hospital.jpg

SAVJETOVANJE I ZDRAVSTVENA NJEGA OSOBA SA STOMOM

Bolesnici sa bilo kojom vrstom stome (poput gastrostome i kolostome) zahtijevaju specifičnu skrb i edukaciju kako bi njihov svakodnevni život bio što lakši. Samostalnost i željena kvaliteta života naš je zajednički cilj. Nažalost, ovakav specifičan oblik pristupa onkološkim bolesnicima sa stomom nije široko dostupan, što dovodi ne samo do otežanog života bolesnika sa stomom, već nerijetko i do nepotrebnih komplikacija i neugodnosti (procurivanje, oštećenje kože...). Česta je pojava gubitka na tjelesnoj masi uslijed loše prilagodbe na život sa skraćenim probavnim putem i stomom. Brojna istraživanja su potvrdila da loša prilagodba na život sa stomom može utjecati na čitav tijek onkološkog liječenja. Želimo Vam pomoći u prevenciji ovih stanja i učiniti Vam život sa stomom kvalitetnijim i sigurnijim.

Naše usluge:
- edukacija osobe sa stomom, obitelji i bliskih osoba, aktivna podrška nositelju stome kroz čitavo potrebno vrijeme prilagodbe na život sa stomom
- prijeoperacijsko savjetovanje bolesnika kojima je predloženo kreiranje stome
- holistički savjeti i smjernice vezane za kvalitetetan i siguran život sa stomom za hranjenje ili za izlučivanje stolice ili urina
- zdravstvena njega stoma za hranjenje ( gastrostoma, jejunostoma)
- sprječavanje i zdravstvena njega pri komplikacijama stoma (otežano postavljanje, curenje, oštećenje kože...)
- uvođenje u mrežu za podršku i udruge osoba sa stomom
- tretman fistula
- planiranje individualnog plana prehrane

Za dogovor termina, kontaktirajte nas.

bottom of page