top of page
Onko blog: Blog2

Nasljedni rak dojke: Trebam li se brinuti ako u obitelji imam zahvaćenog člana? - Dr. Kust za portal Mamin kutak


Rak dojke je jedan od najčešćih oblika raka koji pogađa žene širom svijeta. Dok je većina slučajeva raka dojke sporadična, što znači da se javljaju slučajno, dio bolesnica ima nasljedni oblik ove bolesti. Nasljedni rak dojke čini oko 5-10% svih slučajeva raka dojke i uzrokovan je naslijeđenim genetskim mutacijama koje povećavaju rizik pojedinca za razvoj bolesti. Nasljedni rak dojke prvenstveno je povezan s mutacijama u specifičnim genima koji igraju ključne uloge u popravku genetskog materijala (DNA) i regulaciji rasta stanica. Najpoznatiji geni povezani s nasljednim rakom dojke su BRCA1 i BRCA2, ali i drugi geni poput TP53, PTEN i PALB2 također doprinose riziku.


BRCA1 i BRCA2 geni


BRCA1 (Breast Cancer 1) i BRCA2 (Breast Cancer 2) geni su među najvažnijim genima povezanim s povećanim rizikom od raka dojke i jajnika. Njihove mutacije značajno povećavaju rizik od razvoja ovih i drugih vrsta raka. Ovi geni kodiraju proteine koji su ključni za popravak DNA. Igraju važnu ulogu u procesu tzv. homolognog rekombinacijskog popravka dvostrukih lomova DNA, što je kritično za održavanje genomske stabilnosti. Kada su ovi proteini funkcionalni, pomažu u sprječavanju razvoja raka održavanjem integriteta genetskog materijala.


Protein kodiran genom BRCA1 sudjeluje u različitim staničnim procesima uključujući popravak DNA, kontrolu staničnog ciklusa, regulaciju prijepisa genetskog koda (transkripciju) i održavanje genomske stabilnosti. BRCA1 djeluje kao dio većeg kompleksa proteina koji prepoznaju oštećenja DNA i pokreću popravak. Protein kodiran genom BRCA2 specifično pomaže u procesu homolognog rekombinacijskog popravka osiguravajući pravilno povezivanje i stabilizaciju DNA prilikom popravka dvostrukih lomova. BRCA2 pomaže u osiguravanju preciznog i učinkovitog popravka DNA, čime sprječava akumulaciju genetskih oštećenja. Mutacije u BRCA1 i BRCA2 genima dovode do smanjene funkcionalnosti ili potpunog gubitka funkcije proteina koje stvaraju (kodiraju). To rezultira nesposobnošću stanica da učinkovito poprave oštećenja DNA, što može dovesti do nakupljanja genetskih promjena i, na kraju, razvoja raka.


Žene s mutacijom BRCA1 gena imaju 55-65% šanse za razvoj raka dojke do 70. godine, dok je rizik od razvoja raka jajnika 39-46%. BRCA1 mutacije također su povezane s povećanim rizikom od drugih karcinoma, uključujući rak jajovoda, peritoneuma, prostate (kod muškaraca), te povećanim rizikom od raka debelog crijeva i gušterače. Žene s mutacijom BRCA2 gena imaju oko 45% rizika za razvoj raka dojke do 70. godine, dok je rizik od razvoja raka jajnika 11-17%. BRCA2 mutacije su povezane s povećanim

rizikom od raka gušterače, raka prostate (kod muškaraca), raka želuca, melanoma i drugih vrsta raka.


genetic testing testiranje


Drugi geni visokog rizika


Mutacije u TP53 genu uzrokuju Li-Fraumeni sindrom, što značajno povećava rizik od razvoja različitih vrsta raka, uključujući rak dojke. TP53 kodira p53 protein, ključni regulator staničnog ciklusa i apoptoze.


Mutacije u PTEN su povezane s Cowdenovim sindromom, karakteriziranim višestrukim

nekanceroznim izraslinama i povišenim rizikom od raka dojke, štitnjače i endometrija. PTEN je gen koji suzbija tumore uključen u regulaciju staničnog ciklusa i apoptoze.


PALB2 radi s BRCA2 na popravku DNA. Mutacije u PALB2 povećavaju rizik od raka dojke, iako je rizik niži nego kod mutacija BRCA1/2.


Geni umjerenog i niskog rizika


Postoje i geni koji umjereno ili blago povećavaju rizik od raka dojke. To uključuje CHEK2, ATM i RAD51C/D. Mutacije u ovim genima ne nose tako visok rizik kao mutacije BRCA1/2, ali ipak igraju ulogu u nasljednom raku dojke.


Faktori rizika za nasljedni rak dojke


Nije uvijek jednostavno procijeniti je li pojava raka dojke u pacijentice vezana uz naslijeđe ili ne. Generalno, možemo reći da u većini slučajeva nasljedna komponenta nije ključna, no neki faktori nam mogu pomoći u daljnjem postupanju i procjeni eventualne nasljednosti.


Pozitivna obiteljska anamneza: Snažna obiteljska povijest raka dojke jedan je od najznačajnijih pokazatelja nasljednog raka dojke. Osobe s višestrukim rođacima prvog stupnja (majka, sestra, kćer) kojima je dijagnosticiran rak dojke, osobito u mladoj dobi, imaju veći rizik.


Nasljedni sindromi i mutacije: Kao što je spomenuto, naslijeđene mutacije u genima poput BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN i PALB2 značajno povećavaju rizik od raka dojke. Genetsko testiranje može identificirati ove mutacije i pomoći u procjeni rizika pojedinca.


Pozitivna osobna anamneza: Osobe kojima je dijagnosticiran rak dojke u mladoj dobi ili koje su imale višestruke karcinome imaju veću vjerojatnost nositi genetske mutacije povezane s nasljednim rakom dojke.


Etnička pripadnost: Određene etničke skupine imaju veću prevalenciju specifičnih genetskih mutacija. Na primjer, Židovke Aškenazi imaju veću učestalost mutacija BRCA1 i BRCA2.


genetic test brca 1 2


Dijagnostika i genetsko testiranje


Genetsko savjetovanje je ključni korak za osobe koje razmišljaju o genetskom testiranju. Genetički savjetnik može procijeniti osobnu i obiteljsku medicinsku povijest, razgovarati o potencijalnim prednostima i ograničenjima genetskog testiranja i pružiti podršku tijekom cijelog procesa testiranja. Genetsko testiranje uključuje analizu DNA, obično iz uzorka krvi ili sline, kako bi se identificirale mutacije u specifičnim genima povezanim s povećanim rizikom od raka dojke. Testiranje može biti ciljano (fokusirano na specifične gene za koje postoji sumnja da su mutirani u obitelji) ili opsežnije (analiza više gena istovremeno). Rezultati testiranja mogu biti pozitivni (pronađena je mutacija), negativni (nije pronađena mutacija)

ili varijanta nepoznatog značenja, što znači da je pronađena mutacija, ali njezin utjecaj na rizik od raka nije jasan. Pozitivni rezultati mogu voditi odluke o strategijama za smanjenje rizika, dok negativni rezultati mogu pružiti sigurnost, ali ne eliminiraju rizik od raka u potpunosti.


Upravljanje rizikom i prevencija


Za osobe s visokim genetskim rizikom od raka dojke, postoji nekoliko strategija za upravljanje i smanjenje rizika. Povećan nadzor može dovesti do ranijeg otkrivanja i poboljšanja ishoda. To obično uključuje:

- Samopregled dojki: Redoviti samopregledi za otkrivanje bilo kakvih promjena ili kvržica

- Klinički pregled dojki: Redoviti pregledi liječnika

- Mamografija: Godišnji mamogrami počevši u mlađoj dobi nego u općoj populaciji

- Magnetska Rezonanca (MR): MR dojki često se preporučuje uz mamografiju za žene visokog rizika, jer je osjetljivija u otkrivanju raka u gustom tkivu dojke.


Kod osoba s visokim rizikom obolijevanja može se razmotriti profilaktički (preventivni) kirurški zahvat. Profilaktička Mastektomija označava uklanjanje zdravih dojki, čime se postiže smanjenje (ali ne potpuno uklanjanje!) rizika od raka dojke za oko 90%. Profilaktička ooforektomija označava uklanjanje jajnika radi smanjenja rizika od raka jajnika, koji je također povećan kod nositelja mutacija BRCA1/2, a dodatno može smanjiti rizik od raka dojke smanjenjem razine estrogena koji se proizvode u jajnicima.


Nadalje, lijekovi poput selektivnih modulatora estrogenskih receptora (SERM) i inhibitora aromataze mogu smanjiti rizik od razvoja raka dojke kod žena visokog rizika. Tamoksifen i raloksifen su primjeri SERM-ova, dok su anastrozol i letrozol inhibitori aromataze koji se koriste kod postmenopauzalnih žena. Navedeni lijekovi moraju se uzimati pod kontrolom onkologa.


Usvajanje zdravog načina života također može pomoći u smanjenju rizika od raka dojke. Prehrana bogata voćem, povrćem i cjelovitim žitaricama te siromašna prerađenom hranom i crvenim mesom može pomoći u smanjenju rizika od raka. Redovita tjelesna aktivnost pomaže održavanju zdrave težine i smanjuje rizik od raka dojke, kao i izbjegavanje alkohola i pušenja.


Zaključno, u slučaju da postoji sumnja na nasljedni rak dojke, uvijek je dobra ideja obratiti se svom liječniku. U slučaju da onkolog potvrdi opravdanu sumnju u nasljednost, bolesnik/ca će se uputiti na genetsko testiranje. Pozitivan rezultat može donijeti određeni psihološki stres za nosioca, no također omogućuje primjenu preventivnih tehnika i metoda ranog otkrivanja kako za testiranu osobu tako i za eventualno zahvaćene druge članove obitelji.


Za više informacija o genetskom testiranju i dogovor testiranja obratite se našem timu.

104 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page