top of page

NUSPOJAVE KEMOTERAPIJE

Mogu li raditi tijekom liječenja kemoterapijom?

Loša strana kemoterapije jest da se radi o neselektivnom liječenju, te osim stanica raka može doći do oštećenja i drugih stanica u tijelu koje se dijele brzo, poput stanica kože, crijeva i krvnih stanica, radi čega često dolazi i do učestalih nuspojava kod primjene ovakvog liječenja. Ovdje navodimo neke od češćih nuspojava, te savjete kako ih ublažiti i s njima se nositi. Nuspojave su većinom privremene i prestaju nakon završetka liječenja, a njihova pojava i intenzitet vrlo su individualni. Prije primjene kemoterapije, važno je odvagnuti rizike i koristi za svakog pojedinog bolesnika. Pritom treba naglasiti kako je negativan prizvuk koji je kemoterapija stekla tijekom vremena, gdje se do današnjih dana primjerice u filmovima prikazuje većinom kao terapija za bolesnike na samom kraju života te kao terapija koja uzrokuje značajnu štetu, danas zastario. Naime, pristup liječenju se tijekom godina značajno promijenio te se primjenom suportivne terapije uz samu kemoterapiju omogućuje da većina bolesnika liječenje podnosi zadovoljavajuće.

Mogu li raditi tijekom liječenja kemoterapijom? Postoje bolesnici koji se lakše nose sa svojom bolešću ukoliko nastave biti poslovno aktivni, tj. ako nastave redovito raditi. Mogućnost rada tijekom kemoterapije ovisi o tipu kemoterapije koja se primjenjuje, općem stanju bolesnika prije početka liječenja, te nuspojavama liječenja. U pravilu, značajan dio bolesnika kemoterapiju podnosi relativno dobro i može obavljati fizički ne previše zahtjevne poslove. Dobra je strategija odlučiti o eventualnom nastavku rada nakon prvih nekoliko ciklusa liječenja, kada bolesnik sam može procijeniti u kojoj mjeri kemoterapija utječe na njegovu mogućnost rada. Tijekom liječenja kemoterapijom, bolesnik treba česte kontrole svog liječnika onkologa. Nakon unaprijed određnog broja ciklusa terapije, bolesnik će biti upućen na kontrolnu obradu, koja najčešće uključuje slikovne pretrage i tumorske markere (o dijagnostici možete pročitati u zasebnom članku), no po potrebi i druge pretrage. Isključivo na temelju pretraga može se reći kakvi su rezultati liječenja. Nuspojave liječenja ili uobičajeni krvni nalazi ne mogu dati nikakvu informaciju o navedenom.

Najčešće nuspojave - za više infromacija kliknite na strelicu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavite čitati: Što su pametni lijekovi (ciljana terapija)?

Potrebno Vam je više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas.

Video materijali

Kemoterapija, 1. dio

Što je kemoterapija?

Za koje se bolesti prepisuje?

Kada dolazi do gubitka kose i može li ona ponovno narasti?

Nakon koliko se vemena vidi ima li terapija učinka?

Smiju li se uzimati lijekovi protiv mučnine tijekom kemoterapije?

Što učiniti kod gubitka apetita?

Kako se boriti protiv slabosti i umora?

Smije li osoba vježbati tijekom liječenja kemoterapijom?

Kemoterapija, 2. dio

Trebam li i mogu li tražiti drugo mišljenje?
Koja je razlika između kemoterapije, imunoterapije i zračenja?
Postoje li u Hrvatskoj grupe podrške za oboljele?
Što su stadiji bolesti i kako utječu na odluku o liječenju?
Nakon što sam čuo/čula dijagnozu raka, više ništa nisam zapamtio/la. Što učiniti dalje?
Boli li rak, boli li kemoterapija?
Što znači remisija?

Slika 1. Mučnina i povraćanje među najčešćim su nuspojavama kemoterapije, no danas se uz suportivno liječenje mogu u većine bolesnika svesti na prihvatljivu razinu. Važno ih je kontrolirati kako bi se spriječili poremećaj nutritivnog statusa i dehidracija.

bottom of page