top of page
Onko blog: Blog2

Određivanje stadija bolesti

Stadij označava stupanj proširenosti maligne bolesti, a njegovo određivanje pomaže u razumijevanju uznapredovalosti bolesti, predviđanju preživljenja bolesnika, planiranja optimalnog liječenja te pronalaženja potncijalnih kliničkih ispitivanja u koje bi se bolesnik mogao uključiti. Za određivanje stadija bolesti potrebno je provesti dijagnostičku obradu (o dijagnostici možete pročitati u zasebnom članku). Postoji više sustava za oderđivanje stadija bolesti, a najviše je u upotrebi TNM sustav. Većina sustava daje informaciju o mjestu gdje je smješten tumor, tipu stanica (o vrstama raka možete pročitati u zasebnom članku), veličini tumora, širenju u limfne čvorove i udaljene dijelove tijela i gradusu tumora (označava u kojoj se mjeri tumorske stanice razlikuju od normalnih, što ukazuje na stupanj agresivnost bolesti).

TNM sustav. Većina onkologa koristi TNM sustav, te se on redovno piše u izvješćima patologa nakon operacije tumorske mase. T označava veličinu i proširenost primarnog tumora u okolno tkivo. N označava status (broj) limfnih čvorova u okolici primarnog tumora koji su zahvaćeni tumorskim stanicama. M status određuje je li se tumor proširio u udaljene dijelove tijela (uključujući u limfne čvorove koji nisu u blizini primarnog tumora). Kada se bolest klasificira prema TNM-u, svaka od ove tri kategorije dobiva broj kojim se bolest detaljnije opisuje - primjerice T3N2M0. Značenje navedenih brojeva je kako slijedi niže.


mokraćni mjehur stadij bolesti, cancer stage

Slika 1. T klasifikacija na primjeru raka mokraćnog mjehura. Dok je kod T1 tumor prisutan na unutarnjoj sluznici mjehura, kod T4 tumor je u potpunosti probio stijenku i širi se u okolno tkivo.Primarni tumor (T)

TX: primarni tumor ne može biti adekvatno određen.

T0: primarni tumor ne može biti nađen.

T1, T2, T3, T4: označava veličinu i proširenost primarnog tumora u okolno tkivo. što je veći broj uz T, to je tumor veći ili je veća infiltracija okolnog tkiva. Ponekad postoje dodatne podjele T stupnja radi prikazaivanja više detalja, primjerice T2a i T2b.

 

Regionalni limfni čvorovi (N)

​NX: rak u regionalnim limfnim čvorovima ne može biti adekvatno određen.

N0: Nema zahvaćenosti regionalnih limfnih čvorova tumorom.

N1, N2, N3: Označava broj i lokaciju regionalnih čimfnih čvorova koji su zahvaćeni tumorom. Što je viši broj uz N, više je limfnih čvorova zahvaćeno bolešću.

Udaljene metastaze (M)

MX: Prisutstvo metastaza ne može se adekvatno procijeniti.

M0: Nema udaljenih metastaza.

M1: Prisutne su metastaze (širenje u udaljene dijelove tijela).

Stadij bolesti. Na temelju TNM klasifikacije, bolest se može pojednostavljeno klasificirati u  jedan od ukupno pet stadija bolesti. 

Stadij 0: Prisutne su abnormalne stanice no bez širenja u okolno tkivo, tzv. karcinom in situ (CIS). Treba napomenuti da CIS ne označava rak, ali može napredovati u rak.

Stadij I, II i III: Rak je prisutan, a što je viši stadij, to je bolest uznapredovalija (veći tumor i značajnije širenje u okolno tkivo). Za mnoge tumore stadij III označava kada je prisutno širenje bolesti u regionalne limfne čvorove (N1-3).

Stadij IV: Označava proširenost bolesti u udaljene dijelove tijela (metastaze).


Dodatne zanimljivosti


Što je FIGO klasifikacija? Iako se većina malignih tumora danas u stadije dijeli uz pomoć TNM klasifikacije, kod ginekoloških tumora kao što su rak jajnika i maternice i nadalje je u širokoj upotrebi tzv. FIGO klasifikacija (kratica svjetskog ginekološkog društva Federation Internationale de Gynecologie et d’Obstetrique), iako se te bolesti mogu klasificirati i TNM klasifikacijom. FIGO klasifikacija također dijeli ove tumore u 4 stadija.​​Potrebno Vam je više informacija o ovoj temi? Kontaktirajte nas.

2,212 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page